PCC-3 - pożyczka w praktyce


20 Mar 2014 Aby pożyczka nie podlegała PCC (podatkowi od czynności cywilnoprawnych), muszą być spełnione łącznie dwa warunki: umowa zostaje zawarta za granicą, Z tego sposobu uniknięcia podatku często korzystają firmy, nie ma jednak przeszkód, żeby zastosowały go także osoby fizyczne – dodaje.

od osoby trzeciej

Opodatkowanie pożyczek pieniężnych od osób prywatnych


3 Cze 2013 Umowa pożyczki zawarta pomiędzy spółką z o.o. a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek PCC.

Pożyczka od spółki

Prywatna pożyczka tylko niekiedy trafi do rocznej deklaracji PIT


Opodatkowanie pożyczek pieniężnych od osób prywatnych

10 Kwi 2015 Osoby, które uzyskały przychód z tytułu odsetek od udzielonej innej osobie pożyczki, nie mają co do zasady obowiązku wykazywać ich w rocznym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,; osobami prawnymi lub ich jednostkami organizacyjnymi; jednostkami organizacyjnymi 

PCC od pożyczki dla spółki z o.o

7 Kwi 2015 PCC od pożyczki dla spółki z o.o. od osoby trzeciej - Spółki - Firma - Udziałowcami naszej spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne i spółka jawna. Wspólnikami spółki jawnej są trzy osoby, z - Portal Podatkowo-Księgowy.

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek

1 Sty 2013 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na gruncie ustawy o VAT, 

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek

20 Mar 2014 Aby pożyczka nie podlegała PCC (podatkowi od czynności cywilnoprawnych), muszą być spełnione łącznie dwa warunki: umowa zostaje zawarta za granicą, Z tego sposobu uniknięcia podatku często korzystają firmy, nie ma jednak przeszkód, żeby zastosowały go także osoby fizyczne – dodaje.

Pożyczka

od osoby trzeciej

Wszystko o podatkowych skutkach umów pożyczek


1 Sty 2013 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Na gruncie ustawy o VAT,