Podatek od pożyczki - nie zawsze zapłacisz PCC - Poradnik


Dla wspólnika, który udziela pożyczki, odsetki stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, od którego spółka wypłacająca odsetki ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. Przychód ten nie podlega ewidencji w księgach rachunkowych jednostki, ale jest ustalany pozabilansowo.

Pożyczka otrzymana przez spółkę kapitałową

Przychód z nieoprocentowanej pożyczki


20 Cze 2013 Jak zaksięgować pożyczkę dla wspólnika spółki z o.o. z terminem spłaty za 5 lat? Czy jest to inwestycja długoterminowa, czy należności długoterminowe? Gdzie w bilansie pokazać pożyczkę dla wspólnika i odsetki od tej pożyczki? Ewidencja udzielonej wspólnikowi spółki z o.o. pożyczki odbywa się za 

Bilansowe ujęcie pożyczki udzielonej spółce z o.o

Ewidencja księgowa pożyczki udzielonej spółce przez jej jedynego


Pożyczka od udziałowca

20 Kwi 2016 Ewidencja udzielonej pożyczki odbywa się za pośrednictwem konta 24 „ Pozostałe rozrachunki" w następujący sposób: 1. Przelew środków pieniężnych z tytułu udzielonej pożyczki na rachunek wspólnika (akcjonariusza). Wn „Pozostałe rozrachunki". Ma „Rachunki bankowe". 2. Spłata pożyczki przez 

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika

Dla wspólnika, który udziela pożyczki, odsetki stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, od którego spółka wypłacająca odsetki ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. Przychód ten nie podlega ewidencji w księgach rachunkowych jednostki, ale jest ustalany pozabilansowo.

Ewidencja księgowa pożyczki od kontrahenta zagranicznego

1 Wrz 2017 PoznajProdukty.gofin.pl - Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika - skutki podatkowe i ewidencja księgowa - Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych - W spółkach często się zdarza, że wspólnicy postanawiają zasilić spółkę finansowo poprzez

Umorzenie pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

20 Lis 2015 Bilansowe ujęcie pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowca (osobę fizyczną) - |-| - W księgach rachunkowych pożyczki ewidencjonowane są na koncie 24 Należne pożyczkodawcy odsetki od pożyczki podlegają ewidencji księgowej w zależności od celu, na jaki wykorzystano pożyczkę.

Pożyczka otrzymana przez spółkę z oo od jej udziałowca krajowego

Ewidencja księgowa pożyczki udzielonej spółce przez jej jedynego

Ewidencja księgowa pożyczki od kontrahenta zagranicznego


Pozyczka od wspolnika ewidencja