Podatek od pożyczki - nie zawsze zapłacisz PCC - Poradnik


Jednakże nie mają takiego obowiązku; należy zatem uznać, że nieoprocentowana pożyczka nie jest niczym nadzwyczajnym – zwłaszcza w stosunkach prywatnych, poza obszarem działalności gospodarczej. Dlatego też nie powinna wywoływać żadnych skutków w podatku dochodowym. Pełnomocniczka podatnika 

Pożyczka nieoprocentowana

Nieoprocentowana pożyczka stanowi nieodpłatne świadczenie


27 Gru 2012 Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, o których mowa powyżej spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?

Pozyczka nieoprocentowana a podatek dochodowy

Nieoprocentowana pożyczka jest przychodem z


Uzyskanie nieoprocentowanej pożyczki a przychód z nieodpłatnych

Jednakże nie mają takiego obowiązku; należy zatem uznać, że nieoprocentowana pożyczka nie jest niczym nadzwyczajnym – zwłaszcza w stosunkach prywatnych, poza obszarem działalności gospodarczej. Dlatego też nie powinna wywoływać żadnych skutków w podatku dochodowym. Pełnomocniczka podatnika 

Od niepobranych odsetek jest podatek dochodowy

Jednakże nie mają takiego obowiązku; należy zatem uznać, że nieoprocentowana pożyczka nie jest niczym nadzwyczajnym – zwłaszcza w stosunkach prywatnych, poza obszarem działalności gospodarczej. Dlatego też nie powinna wywoływać żadnych skutków w podatku dochodowym. Pełnomocniczka podatnika 

Uzyskanie nieoprocentowanej pożyczki a przychód z nieodpłatnych

1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze swej istoty umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Zatem, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych kwota pożyczki jest świadczeniem zwrotnym; jak wynika z powyższej definicji powinna zostać 

Nieoprocentowana pożyczka od rodziny a podatek dochodowy

1 Wrz 2008 Sama pożyczka dla przedsiębiorcy jest obojętna podatkowo. Jak bowiem wskazuje art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem 

Nieoprocentowana pożyczka stanowi nieodpłatne świadczenie

Nieoprocentowana pożyczka stanowi nieodpłatne świadczenie

Pożyczka


Pozyczka nieoprocentowana a podatek dochodowy