Pożyczki na start


Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej ». zamknij. Biznes Pożyczka. Skontaktuj się z nami. woj. lubelskie 81 528 43 01.

Obrotowe

Obrotowa


POŻYCZKA OBROTOWA. POŻYCZKOBIORCY. 1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki: - posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, - nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej, - nie ciąży na nich obowiązek 

Obrotowa

Obrotowa


Kredyt obrotowy

Pożyczka na cele związane z działalnością bieżącą –zwana dalej „Pożyczką Obrotową” - finansująca wydatki na zakup aktywów obrotowych, pokrywanie zobowiązań bieżących Pożyczkobiorcy związanych wyłącznie z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą.

Kredyty obrotowe

Pożyczka na cele związane z działalnością bieżącą –zwana dalej „Pożyczką Obrotową” - finansująca wydatki na zakup aktywów obrotowych, pokrywanie zobowiązań bieżących Pożyczkobiorcy związanych wyłącznie z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą.

Pożyczki obrotowe ze Środków post

Pożyczka na cele związane z działalnością bieżącą –zwana dalej „Pożyczką Obrotową” - finansująca wydatki na zakup aktywów obrotowych, pokrywanie zobowiązań bieżących Pożyczkobiorcy związanych wyłącznie z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą.

Obrotowa

Pożyczka obrotowa. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 1 grudnia 2016 r. zawiesza nabór wniosków na pożyczki obrotowe. Pożyczka jest udzielana na 80 % wartości netto zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych. Do kosztów kwalifikowanych Pożyczki można zaliczyć wydatki poniesione 

Pożyczka obrotowa

Kredyty obrotowe

Obrotowe


20 Maj 2014 Co to jest kredyt obrotowy? Ujmując rzecz w najprostszy możliwy sposób, kredyt obrotowy, to kredyt, który służy finansowaniu wydatków związanych z bieżącą działalnością naszej firmy. Możemy się o niego starać, gdy potrzebujemy pieniędzy na zakup niezbędnych dla nas towarów, zapasów, środków do