AntyHACZYK: Pożyczki społeczne (społecznościowe), czy lokaty


1 Sty 2013 PCC podlega bowiem m.in. umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o PCC, Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.). Jednakże nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli 

VAT czy PCC

Firma rozliczająca VAT nie zapłaci PCC


18 Paź 2011 Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają pożyczki, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana VAT lub jest z tego podatku zwolniona.

Kiedy Spółka nie zapłaci PCC od pożyczki

PCC


PCC

Pozyczka od firmy dla firmy pcc

Umowa pożyczki pieniędzy pomiędzy firmami bez podatku PCC

Przedsiębiorcy ci najczęściej są czynnymi podatnikami VAT. Status ten nie ma jednak znaczenia przy określaniu, czy transakcja udzielania pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT czy też PCC. Znaczenie ma tutaj częstotliwość udzielania pożyczek. Jeżeli bowiem firma udziela pożyczek sporadycznie i w dodatku 

nie zawsze zapłacisz PCC

30 Kwi 2014 Firma A będąca podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą planuje udzielić pożyczkę kontrahentowi (innej firmie). Do przedmiotu działalności Firmy A nie należy udzielanie pożyczek, a planowana pożyczka będzie jednorazowa. Firma A ma wątpliwość czy pożyczka ta będzie 

VAT czy PCC

Ale stawka PCC wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki (albo zmiany tej umowy), a należny podatek od tej 

Kiedy Spółka nie zapłaci PCC od pożyczki

Pożyczki na raty

VAT czy PCC


6 Lis 2015 Umowa pożyczki udzielana przez przedsiębiorcę z czynnym statusem w VAT, który nie zajmuje się pożyczaniem pieniędzy na co dzień, będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, a tym samym i z podatku od czynności cywilnoprawnych. Częstotliwość udzielania pożyczek, status stron umowy